ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОГЧИД ӨӨРСДӨӨ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН АМЬ НАСНЫ ДААТГАЛАА ДААТГУУЛСАН БАЙНА. /ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БҮРЭН ҮЗЛЭГ/

Registration